Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội Luật gia quận Tây Hồ

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội Luật gia quận Tây Hồ
Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2022, Hội Luật gia quận Tây Hồ cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Nhiều kết quả nổi bật

Ngày 5/1, Hội Luật gia quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Luật gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Luật gia năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Luật gia năm 2023, Luật gia Lê Trung Đức – Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ cho biết, công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên trong năm 2022, Hội Luật gia quận luôn quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội thuộc quận;

Thường xuyên phối hợp với cơ quan, đơn vị và Đảng ủy – UBND các phường thuộc quận trong việc tạo điều kiện về công tác tổ chức và hoạt động của các Chi hội Luật gia trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và địa phương trong lồng ghép hoạt động, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được tăng cường; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia hòa giải ở cơ sởđược quận hội đẩy mạnh.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội Luật gia quận Tây Hồ
Ông nguyễn Thanh Tịnh- UVTV-PCT.UBND quận Tây Hồ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Luật  gia năm 2022.

Ngoài các hình thức tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Hội Luật gia quận đã phối hợp với Chi hội Luật gia phường tổ chức tuyên truyền pháp luật ngay tại các địa bàn Tổ dân phố; các Chi hội Luật gia phường thông qua các Tổ tuyên truyền pháp luật theo mô hình tổ chức đến từng hộ gia đình; tổ chức các hoạt động Câu lạc bộ pháp luật, thông qua đó tuyên truyền pháp luật đến các thành viên tham gia.

Trong năm 2022, đã thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tổng số 547 buổi với 604 việc/642 lượt người, cụ thể: Tại Văn phòng Quận hội, đã trực tiếp tư vấn 55 buổi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quận và thành phố Hà Nội 55 việc/68 lượt người, tư vấn pháp luật qua cho 55 lượt người dân; Chi hội Luật gia Trung tâm TVPL Chi nhánh 5 tư vấn 99 vụ việc/108 lượt người liên quan đến lĩnh vực , dân sự, đất đai, gia đình…; tại các Chi hội Luật gia phường đã tư vấn 404 buổi với 450 việc/466 lượt người; trợ giúp pháp lý 18 buổi với 35 việc/18 người.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội Luật gia quận Tây Hồ
Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Ủy viên thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển Hội luật gia Việt Nam” cho các luật gia quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Về kết quả thực hiện mô hình, chuyên đề,ngay từ đầu năm, Hội Luật gia quận đã đăng ký và tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ cở”; “Chi hội Luật gia dân vận khéo” năm 2022; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chỉ đạo điểm của Thành hội về mô hình “Hội Luật gia quận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Tây Hồ” năm 2022.

Đối với mô hình “Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ cở”, Hội Luật gia quận thực hiện từ năm 2017 đến nay, năm 2022 tiếp tục thực hiện và đã đạt kết quả tốt.

Về mô hình “Chi hội Luật gia dân vận khéo”, Hội Luật gia quận đã giới thiệu và đề nghị Hội luật gia Việt Nam, Ban Dân vân Quận ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng quận, phườngkhen Chi hội Luật gia phường Bưởi vàcá nhân điển hình: Luật gia Phan Thị Thúy Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia quận, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Bưởi về việc thực hiện mô hình: “Tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020; vận động, hướng dẫn các hộ dân phường Bưởi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giám sát cộng đồng”.

Phát triển hội viên vững về chuyên môn

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: 

Tổng kết công tác và phong trào thi đua công tác Luật gianăm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2023;

Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”…;

Tiếp tục củng cố, kiện toàn xây dựng Hội Luật gia các cấp quận Tây Hồ ngày càng mạnh về tổ chức, phát triển hội viên vững về chuyên môn. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức theo 6 chuẩn mực đạo đức của người hội viên Luật gia Việt Nam, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động;

Hội Luật gia quận và Chi hội Luật gia trực thuộc chủ động, tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nướcnhất là các văn bản pháp luật mớiđến các tầng lớp nhân dân theo phương châm hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm;tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật;Phản biện ; giám sát việc thi hành pháp luậtkhi có yêu cầu nhằm phát huy vai trò, hoạt động của các cấp Hội và tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ được giao với Cấp ủy Đảng, chính quyền; Đẩy mạnh thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế…, tham gia tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài Toà án, hoà giải ở cơ sở; tham gia đối ngoại nhân dân…

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội Luật gia quận Tây Hồ
Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Ủy viên thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển Hội luật gia Việt Nam” cho các luật gia quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng – trên địa bàn quận; thường xuyên kiểm tra các Chi hội Luật gia trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và chất lượng hoạt động của các cấp Hội Luật gia quận, nhất là các Chi hội Luật gia trực thuộc, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam;đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các cấp Hội Luật gia quận;

Tiếp tục tổ chức thực hiện các mô hình “Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở”, “Hội Luật gia quận hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận”; mô hình mới như “Chi hội Luật gia dân vận khéo tham gia giải quyết hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ”. Tổ chức hội nghị tọa đàm chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Luật gia nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác Hội góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội được Thành hội giao và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn quận;

Triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng gắn với phát động phong trào thi đua công tác Hội góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả, cá nhân đổi mới, sáng tạo. Viết bài dự thi về các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “Người tốt, việc tốt”năm 2023 gửi Hội Luật gia thành phố và UBND quận Tây Hồ.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội Luật gia quận Tây Hồ
Ông Nguyễn Hồng Tuyến-Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội luật gia Hà Nội tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại Hội nghị, 19 Luật gia quận Tây Hồ được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội tặng bằng khen cho Hội Luật gia quận Tây Hồ; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc; Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hà Nội tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc; Chủ tịch Hội Luật gia quận tặng giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân xuất sắc.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 11 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.37039 sec| 1855.086 kb