Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 23/10

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 23/10
Văn phòng Chính phủ vừa có thông cáo báo chí Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 23/10.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Trong đó, Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó Nghị định bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Nghị định sửa đổi, bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cụ thể:

- Thực hiện các quyền theo Điều 42 Luật Bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

- Được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ. Theo đó, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra và làm việc về tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 429/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra và làm việc về tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thông báo nêu: Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình thế kỷ, lớn nhất từ trước tới nay về quy mô, giá trị tổng mức đầu tư, tính chất hiện đại, phức tạp về công nghệ và được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, yêu cầu đáp ứng về chất lượng, tiến độ. 

Đây cũng là công trình mang tính lịch sử với ngành hàng không nói riêng và ngành giao thông vận tải nói chung. Việc thành công của dự án sẽ minh chứng cho năng lực của các chủ đầu tư, các nhà thầu trong việc quản lý, điều hành và tiếp cận với kỹ thuật mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu công trình phải bảo đảm yêu cầu vĩnh cửu, lâu dài, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Chủ đầu tư phải xác định mức độ quan trọng, thiết yếu của công trình, mối quan hệ, ràng buộc giữa các hạng mục, yêu cầu rõ ràng về pháp lý, kỹ thuật, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các bên liên quan, không để xung đột trong quá trình triển khai các gói thầu, dự án thành phần và có chế độ khen thưởng các nhà thầu thực hiện tốt, chế tài xử phạt với các nhà thầu làm sai, kiên quyết thay thế đối với nhà thầu yếu kém.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chính về tổng thể dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình thực hiện dự án thành phần 3; các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai Dự án.

Các Bộ, ngành liên quan, các chủ đầu tư các dự án thành phần xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ chi tiết, khoa học, phù hợp với mục tiêu, tiến độ của Dự án và các cam kết với Chính phủ, với Quốc hội; gửi Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp kế hoạch triển khai tổng thể Dự án, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023. 

Trên cơ sở kế hoạch tổng thể của Dự án, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thúc đẩy, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của tất cả các dự án thành phần.

Nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng

Về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng hồ sơ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo nội dung đã trình Quốc hội điều chỉnh, gửi Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét khi phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư sau khi Quốc hội thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai tiếp công tác giải phóng mặt bằng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trực tiếp làm việc với Kiểm toán Nhà nước về các vướng mắc trong việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, tiếp tục nỗ lực, khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết dứt điểm tình trạng "xôi đỗ" trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai bàn giao mặt bằng tuyến giao thông số 2 đúng tiến độ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường liên quan; báo cáo và đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đối với Dự án thành phần 1: Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bố trí hợp lý trụ sở các cơ quan kiểm dịch y tế, động/thực vật.

Đối với Dự án thành phần 2: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khẩn trương triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xác định quy hoạch chi tiết khu đất hỗn hợp 22 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình bảo đảm phù hợp với hiện trạng pháp lý sử dụng đất và cấp phép xây dựng Dự án trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến việc vận hành, khai thác Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với Dự án thành phần 3: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai; đánh giá lại năng lực quản lý, điều tiết kết nối thi công trên công trường; quản lý sâu sát quá trình triển khai các gói thầu, gắn trách nhiệm của các nhà thầu; kịp thời phát hiện để có biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời các sai sót, xung đột. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, công cụ quản lý; quản lý theo mô hình BIM trên toàn bộ dự án.

Đối với Dự án thành phần 4: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường năng lực cán bộ để lựa chọn được nhà đầu tư có , năng lực (tài chính, kỹ thuật), uy tín trong việc thực hiện cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho Cảng hàng không, bảo đảm nâng cao tính cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam. 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện. Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm trong việc tham mưu, triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, thực hiện trách nhiệm của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tổ chức kiểm tra thực tế tại công trường Dự án theo chức năng, nhiệm vụ; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng, thiếu kiểm tra.

Công nhận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 23/10/2023 công nhận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hoá có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 Ngày 23 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 430/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

7 nhóm vấn đề đa số địa phương còn vướng mắc

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, quy hoạch tỉnh là quy hoạch mang tính chất định hướng và có tầm nhìn dài hạn về phương hướng phát triển, tổ chức không gian hoạt động kinh tế - và phân bổ nguồn lực của địa phương. 

Qua rà soát hồ sơ, ý kiến của 12 địa phương (Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau) và các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, đã xác định được 07 nhóm vấn đề đa số địa phương còn vướng mắc. 

Cuộc họp đã thống nhất nguyên tắc xử lý để các địa phương nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh, cụ thể như sau:

1- Liên quan đến Quy hoạch điện VIII (về phương án phát triển mạng lưới cấp điện): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật các dự án, công trình quan trọng, ưu tiên đầu tư đã được xác định trong Quy hoạch điện VIII vào Quy hoạch tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển năng lượng điện của địa phương để đề xuất bổ sung danh mục dự kiến dự án nguồn điện tiềm năng, lưới điện tiềm năng trong Quy hoạch tỉnh nhưng phải phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án phát triển nguồn điện, lưới điện, tiêu chí, luận chứng tại Quy hoạch điện VIII. 

Việc triển khai các dự án nêu trên chỉ được thực hiện khi bảo đảm phù hợp với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với các điều kiện, tiêu chí, luận chứng theo Quy hoạch điện VIII và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật có liên quan.

2- Liên quan đến các quy hoạch về khoáng sản (về phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản): Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đề xuất phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản bảo đảm phù hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023, Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023, các quy hoạch ngành quốc gia và quy định khác có liên quan.

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh liên quan đến khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng và cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương; báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

3- Về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các khu chức năng và các nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh (giao thông, đô thị, công nghiệp, du lịch, lâm nghiệp, lấn biển…): Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể đề xuất nhu cầu sử dụng đất theo phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, các khu chức năng và các nội dung khác trong Quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với thời kỳ quy hoạch đến 2030, tầm nhìn đến 2050 (có tính định hướng dài hạn).

Việc triển khai các dự án sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt phải bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 đã phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

4- Liên quan đến Quy hoạch lâm nghiệp (về tỷ lệ che phủ rừng và diện tích rừng trong Quy hoạch tỉnh): Hiện nay, Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, xác định tỷ lệ che phủ rừng và diện tích rừng trong Quy hoạch tỉnh bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về bảo vệ, phát triển rừng và chỉ tiêu sử dụng đất rừng được phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

5- Về danh mục các dự án dự kiến ưu tiên thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, có thể đề xuất các dự án, công trình đang được rà soát, xử lý theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án vào trong danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện phù hợp với định hướng của Quy hoạch tỉnh nhưng trong văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phải cam kết không hợp thức hóa các sai phạm và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư dự án theo nguyên tắc chỉ được triển khai thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, bản án và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm phù hợp các quy định hiện hành.

6- Về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã: Thực hiện theo Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, cần thể hiện nội dung mang tính định hướng trong việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong Quy hoạch tỉnh.

Việc xác định phạm vi, ranh giới, tên địa lý và triển khai phương án sắp xếp cụ thể các ĐVHC cấp huyện, cấp xã sẽ được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

7- Về phương án xác định khu vực quốc phòng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo việc rà soát, cập nhật các nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong Quy hoạch tỉnh, bảo đảm phù hợp theo Quyết định số 2256/QĐ-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh, thành phố, trình Thủ tướng Chính phủ trước 26/10/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh, thành phố theo đúng các nội dung nêu trên; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 10 năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc lập, trình thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo đúng các nội dung trên; chịu trách nhiệm rà soát các nội dung trong Quy hoạch tỉnh bảo đảm phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt; nếu có vướng mắc, khó khăn khác ngoài 07 nhóm vấn đề nêu trên thì kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp để thống nhất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch tỉnh; phấn đấu hoàn thành phê duyệt các Quy hoạch tỉnh trong năm 2023 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham gia ý kiến rõ ràng, đúng thời hạn trong quá trình lấy ý kiến, thẩm định, rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh; trường hợp quá thời hạn mà không có văn bản tham gia ý kiến thì được coi như là đồng ý và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1221/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao bổ sung 92.765 triệu đồng để thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao bổ sung 20.108 triệu đồng thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Ủy ban Dân tộc được giao bổ sung 67.027 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được giao bổ sung 3.288 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 16 tỉnh (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Cụ thể, giao tỉnh Tuyên Quang 82.682 triệu đồng; tỉnh Phú Thọ 91.051 triệu đồng; tỉnh Bắc Giang 35.466 triệu đồng; tỉnh Lai Châu 30.592 triệu đồng; tỉnh Điện Biên 79.934 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2023

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo thực hiện phân bổ, giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 tỉnh (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) chỉ đạo thực hiện phân bổ, giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc bảo đảm phù hợp với các quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, Hiệp định cam kết với nhà tài trợ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ từng chương trình mục tiêu quốc gia theo địa bàn quản lý; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 đảm bảo đúng quy định pháp luật; cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu, mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả phân bổ trước ngày 30/10/2023

Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan trung ương (bao gồm: Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), Ủy ban nhân dân 16 tỉnh (bao gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) phân bổ chi tiết dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương bổ sung năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo nội dung, dự án thành phần và danh mục dự án đầu tư công (nếu có); báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần kết quả phân bổ trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo cập nhật kết quả phân bổ, giao và tổ chức thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (bao gồm: vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, vốn tự cân đối của ngân sách địa phương) của các chương trình mục tiêu quốc gia về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan chủ chương trình trước ngày 20 hằng tháng.

Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn theo quy định.

Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chủ dự án thành phần: Giám sát, đôn đốc tiến độ phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2023; tổng hợp tiến độ thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hằng tháng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan chủ Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo đề xuất; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình phân bổ, giao kế hoạch và thực hiện kế hoạch đầu tư vốn giao bổ sung trong năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.

Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo tiến độ phân bổ, giải ngân dự toán chi đầu tư giao bổ sung trong năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định./.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-ngay-23-10-102231024090236539.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.4 23 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.36572 sec| 743.109 kb