Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 24/10

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 24/10
Thông cáo báo chí của VPCP về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 24/10/2023.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1000/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại khu du lịch Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Công điện gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Công điện nêu: Được tin ngày 24/10/2023 tại khu du lịch Cù Lần thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra lũ cục bộ, gây lật xe ô tô làm 4 khách du lịch Hàn Quốc bị chết, 1 người Việt Nam bị thương. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, yêu cầu Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục sự cố, tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả sự cố; chỉ đạo điều tra, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và các cơ quan có liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan khẩn trương xử lý khắc phục hậu quả sự cố nêu trên theo đúng quy định; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước tăng cường các biện pháp bảo đảm , an toàn cho khách du lịch.

4. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo dõi tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền.

5. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện Công điện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 14) đối với 2 di tích

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 14) đối với 2 di tích.

Cụ thể, 2 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt này gồm:

1. Di tích lịch sử Quần thể Thương cảng Vân Đồn (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

2. Di tích kiến trúc - nghệ thuật đình Trà Cổ (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch có diện tích là 27,47 ha, bao gồm: 

- Khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ), bao gồm: 35 di tích, địa điểm di tích trên địa bàn 4 xã: Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú và Vinh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa, diện tích là 15,02 ha.

- Khu vực cảnh quan thiên nhiên và bản làng của đồng bào dân tộc bao quanh các di tích, là bộ phận gắn liền với căn cứ cách mạng cần được bảo tồn, giữ gìn, diện tích là 12,45 ha.

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc thông qua các di tích, điểm di tích hiện còn; góp phần hình thành điểm thăm quan về nguồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau, điểm du lịch văn hóa - lịch sử đặc sắc gắn kết với hệ thống di tích cách mạng của tỉnh Tuyên Quang và vùng chiến khu Việt Bắc.

Đồng thời làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan và phát triển hệ sinh thái mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, môi trường và sự phát triển kinh tế - của vùng căn cứ cách mạng Chiêm Hóa nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Đối với cụm di tích thuộc Khu vực tổ chức đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, xã Kim Bình, sẽ thực hiện tu bổ, chống xuống cấp các hạng mục công trình: Cổng chào, hội trường, nhà ở của Bác Hồ, đài tưởng niệm, hầm, hào giao liên... theo tư liệu lịch sử; Tu bổ hệ thống bia biển và chỉnh trang sân vườn và đường dạo trong khu vực bảo vệ di tích; Bảo tồn, tôn tạo hệ thống cây xanh tự nhiên, cây lưu niệm đã có; Quy hoạch bổ sung các loại cây xanh phù hợp tạo không gian xanh bao quanh di tích bằng các loài cây bản địa.

Đối với các điểm di tích đơn lẻ: (8 điểm di tích ở xã Kim Bình, 24 điểm di tích ở xã Kiên Đài, 1 điểm di tích ở xã Linh Phú và 1 điểm di tích xã Vinh Quang): Tu bổ, tôn tạo hệ thống bia di tích (hiện có và bổ sung), tu bổ sân đường; tôn tạo hàng rào khuôn viên di tích.

Đối với di tích kiến nghị xếp hạng bổ sung trên địa bàn xã Kim Bình (gồm: Trạm gác đèo Nga, Trạm gác đèo Nàng, Địa điểm thành lập báo Nhân Dân): Bảo quản hệ thống cây xanh hiện có; thực hiện cắm mốc giới bảo vệ di tích (theo quy hoạch được phê duyệt); tu bổ, tôn tạo hệ thống bia di tích, sân đường và phục hồi hệ sinh thái rừng bao quanh di tích nhằm tạo không gian cảnh quan núi rừng xưa.

Phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững

Theo Quy hoạch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng: Tập trung phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch chủ đạo dựa trên tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa sẵn có của khu vực, gồm:

Du lịch văn hóa, lịch sử, về nguồn: Xây dựng các tour du lịch tham quan nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử cách mạng tại Khu di tích Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, kết nối với các di tích lịch sử - cách mạng thuộc vùng Chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Kạn (ATK Tân Trào - ATK Định Hóa - ATK Chợ Đồn) và các di tích lịch sử cách mạng khác trong khu vực.

Du lịch sinh thái: Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái địa phương, trong đó, trọng tâm là khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (Na Hang), hồ thủy điện Chiêm Hóa và hệ thống sinh thái nông nghiệp gắn với các làng nghề, các làng văn hóa dân tộc thiểu số.

Du lịch nghỉ dưỡng dựa trên việc khai khai thác tiềm năng du lịch về điều kiện khí hậu và bản sắc văn hóa dân tộc tại các làng bản (homestay).

Du lịch văn hóa: Tổ chức lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hoá gắn với di tích và di sản văn hóa của đồng bào địa phương; tái hiện sinh hoạt của bộ đội Cụ Hồ thời kháng chiến.

Du lịch cộng đồng: Tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, tìm hiểu phong tục tập quán, âm nhạc, ẩm thực... của đồng bào dân tộc. Xây dựng Làng văn hóa dân tộc Tày tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình.

Giải pháp đầu tư, huy động vốn

Về  tổ chức thực hiện, Quyết định nêu rõ về giải pháp đầu tư, huy động vốn. Theo đó, lập danh mục các dự án đầu tư thành phần, phân loại và xác định giai đoạn thực hiện, nguồn vốn đầu tư, làm cơ sở để huy động vốn từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa, vốn vay...; trong đó:

Các dự án liên quan đến các hạng mục gốc cấu thành di tích, hệ thống công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, các hạng mục, công trình phục vụ quảng bá phát huy giá trị di tích sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước;

Các dự án du lịch, dịch vụ, điểm khai thác dịch vụ do các chủ đầu tư thứ cấp đầu tư dưới sự quản lý theo phân cấp của địa phương;

Xem xét, ưu tiên hỗ trợ và bố trí vốn hàng năm từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích gốc và các hạng mục công trình có ý nghĩa quan trọng. Xây dựng phương án huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.

Công nhận huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 1224/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 công nhận huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La.

Quyết định nêu rõ, thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Khuyến công và phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, khuyến công và xúc tiến thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm việc, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo Trung tâm xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.

Kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày 24/10/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Theo Quyết định số 1229/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đỗ Thông, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1211-QĐ/UBKTTW ngày 27/9/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1212-QĐ/UBKTTW ngày 27/9/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Quyết định số 1231/QĐ-TTg, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1213-QĐ/UBKTTW ngày 27/9/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 24/10/2023./.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-ngay-24-10-102231025090629762.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.4 13 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.36105 sec| 683.328 kb