Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ được cập nhật, khai thác thông tin 24/24 giờ

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ được cập nhật, khai thác thông tin 24/24 giờ
Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ phải đáp ứng được yêu cầu cập nhật, sử dụng, khai thác thông tin 24/24 giờ hằng ngày, trừ thời gian tạm dừng để bảo dưỡng, nâng cấp (có thông báo cụ thể).

Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ được cập nhật, khai thác thông tin 24/24 giờ
Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ được cập nhật, khai thác thông tin 24/24 giờ

Bộ Nội vụ vừa có Quyết định 832/QĐ-BNV ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Quy chế nêu rõ, cơ sở dữ liệu của Bộ được lưu trữ, quản lý thống nhất tại Bộ Nội vụ; quyền cập nhật, khai thác thông tin được cấp theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và mục đích sử dụng của từng công chức, viên chức, người lao động.

Cơ sở dữ liệu của Bộ phải đáp ứng được yêu cầu cập nhật, sử dụng, khai thác thông tin 24/24 giờ hằng ngày, trừ thời gian tạm dừng để bảo dưỡng, nâng cấp (có thông báo cụ thể).

Những thông tin có liên quan của công chức, viên chức, người lao động trong thời gian công tác tại Bộ phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác theo thời gian thực.

Mỗi công chức, viên chức, người lao động được cung cấp 01 tài khoản để truy cập vào Cơ sở dữ liệu của Bộ; chịu trách nhiệm về việc khai báo thông tin cá nhân lên Cơ sở dữ liệu của Bộ và cập nhật kịp thời những thay đổi về thông tin cá nhân.

Chỉ những người có thẩm quyền quản lý hoặc được cấp quyền truy cập mới được phép sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu của Bộ.

Các đơn vị theo phân cấp về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm đôn đốc việc cập nhật kịp thời, chính xác và đầy đủ thông tin cá nhân hiện có vào Cơ sở dữ liệu của Bộ.

Khai thác dữ liệu công chức, viên chức, người lao động

Công chức, viên chức, người lao động cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu của Bộ bằng tài khoản do Trung tâm Thông tin cung cấp và truy cập Cơ sở dữ liệu của Bộ tại địa chỉ: https://csdlccvc.moha.gov.vn/.

Đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động được nghiên cứu, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu công chức, viên chức, người lao động của mình trên Cơ sở dữ liệu của Bộ để phục vụ công tác quản lý theo thẩm quyền.

Công chức, viên chức, người lao động được sử dụng toàn bộ thông tin dữ liệu của mình được in thông tin từ Cơ sở dữ liệu của Bộ để rà soát và cập nhật thông tin cá nhân.

Dữ liệu công chức, viên chức, người lao động trong Cơ sở dữ liệu của Bộ khi được xuất theo định dạng văn bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan quản lý công chức, viên chức, người lao động thì văn bản điện tử đó có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.

Sau khi dữ liệu được phê duyệt, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện việc in sơ yếu lý lịch của mình từ Cơ sở dữ liệu của Bộ để nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động khi có yêu cầu.

Dữ liệu công chức, viên chức được sao lưu định kỳ hàng tháng

Dữ liệu công chức, viên chức, người lao động được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu của Bộ và được sao lưu định kỳ hàng tháng, tối thiểu ba tháng nếu đã có phiên bản sao lưu mới trên phương tiện lưu trữ chuyên dụng để dự phòng rủi ro.

Việc lưu trữ, sao lưu phải tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, an toàn, thông tin.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/co-so-du-lieu-cong-chuc-vien-chuc-cua-bo-noi-vu-duoc-cap-nhat-khai-thac-thong-tin-24-24-gio-102231024160808451.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.8 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.36506 sec| 636.313 kb