Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề xuất bổ sung đối tượng BHYT bắt buộc, nâng mức đóng một số đối tượng

Đề xuất bổ sung đối tượng BHYT bắt buộc, nâng mức đóng một số đối tượng
Ngoài đề xuất bổ sung người tham gia BHYT bắt buộc, BHXH Việt Nam còn đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT lên 50% từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng.

Đề xuất bổ sung đối tượng BHYT bắt buộc, nâng mức đóng một số đối tượng

Thống kê của BHXH Việt Nam cho thấy, đến ngày 31/12/2021, số người tham gia BHYT là 88,837 triệu người, tăng 794 nghìn người (0,9%) so với năm 2020; đạt tỷ lệ khoảng 91,01% dân số tham gia BHYT, vượt 0,01% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Số liệu thống kê cho thấy, số người tham gia BHYT từ năm 2017 đến năm 2020 hằng năm đều tăng khoảng trên 2 triệu người, bình quân tăng khoảng 3% một năm.Tuy nhiên, từ năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và một số lý do, một số địa phương có số người tham gia BHYT giảm.

Đề xuất bổ sung đối tượng BHYT bắt buộc

Để tạo điều kiện cho người dân giảm bớt khó khăn, duy trì chính sách BHYT bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, BHXH Việt Nam đã có văn bản Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục có chính sách đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân thoát khỏi huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 và người đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 nêu trên.

Nội dung đề xuất của BHXH Việt Nam đã được Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo trong thông báo kết luận số 251/TB-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, về đề xuất chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia BHYT: “Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách riêng để hỗ trợ cụ thể theo quy định của pháp luật về BHYT và quy định có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong Quý IV năm 2021”. Ngày 21/6/2022, tại Công văn số 1668/BHXH-TST gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp số liệu phục vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/01/2022 và Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ có chính sách đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân thoát khỏi huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 và người đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 nêu trên.

Để tạo điều kiện cho người dân giảm bớt khó khăn, tiếp tục phát triển người tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT để ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, khắc phục bất cập trong tổ chức thực hiện nhằm phát triển người tham gia BHYT.

Trong đó, bổ sung người tham gia BHYT bắt buộc đối với nhóm người lao động và người sử dụng lao động là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; chủ hộ kinh doanh cá thể; người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt đồng bộ với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Quy định việc tham gia BHYT đối với nhóm người lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương; nhóm đối tượng người tham gia kháng chiến, nghệ nhân, nghèo đa chiều, dân quân tự vệ thường trực; người sinh sống ở xã an toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh...; trẻ em dưới 6 tuổi có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Việt Nam sinh ra ở nước ngoài sau đó được đưa về Việt Nam sinh sống lâu dài hoặc sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài sinh sống, làm việc, học tập… trên lãnh thổ Việt Nam.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng từ NSNN cho một số người tham gia như học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 50% mức đóng BHYT.

Hơn 6.400 cơ sở KCB cho phép dùng căn cước công dân tra cứu BHYT

Thông tin về việc triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, BHXH Việt Nam cho biết, tính đến ngày 29/6, hệ thống đã xác thực 47.414.355 thông tin nhân khẩu (bao gồm cả nhân khẩu có số chứng minh nhân dân và căn cước công dân) có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, trên 35.636.200 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT, cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Y tế cũng đã có Công văn số 931/BYT-BH gửi các Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc về việc triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Sau đó, BHXH Việt Nam cũng đã có Công số 533/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai nội dung trên.

Sau 4 tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, tính đến hết tháng 6/2022, toàn quốc đã có 6.433 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân với 253.130 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

Đối với việc sử dụng hình BHYT trên ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” trong khám chữa bệnh BHYT, ông Phương cho biết, tính đến hết tháng 6/2022, trên toàn quốc đã có trên 26,2 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID). Trong đó có 673.755 người với 1.212.145 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã triển khai thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy. Theo đó, người tham gia BHYT do 10 BHXH tỉnh, thành phố khu mực miền Trung - Tây Nguyên cấp thẻ BHYT, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum được dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên VssID để đi khám chữa bệnh tại các cơ sở có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Đến ngày 31/5/2021, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1493 về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh BHYT, từ 1.6.2021, người bệnh BHYT đến khám chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho thẻ BHYT giấy tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc.

Thống kê của BHXH Việt Nam ước thực hiện đến hết tháng 6/2022 có trên 86,8 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 88,99% dân số. Lũy kế đến hết tháng 6/2022, ước toàn ngành đã giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 6,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; giải quyết cho gần 65 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú…

Ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” được BHXH Việt Nam chính thức công bố ngày 16/11/2020 trên các nền tảng thiết bị di động Android và iOS. Việc triển khai ứng dụng này được nhận định là một bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.1 27 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.54390 sec| 1841.578 kb