Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề xuất chi phí công khai thông tin trên Báo Đấu thầu

Đề xuất chi phí công khai thông tin trên Báo Đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí công khai thông tin trên Báo Đấu thầu.

Đề xuất chi phí công khai thông tin trên Báo Đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chi phí công khai thông tin trên Báo Đấu thầu.

Theo dự thảo, mức thu chi phí công khai thông tin trên Báo Đấu thầu như sau:

Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển là 330.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho 01 gói thầu với 01 thứ tiếng hoặc 01 dự án trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư đối với 01 thứ tiếng, trừ quy định phía dưới;

Chi phí đăng tải thông báo mời thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu giá ngược, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế là 165.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho 01 gói thầu đối với 01 thứ tiếng.

Nguyên tắc thu, chi đối với khoản thu

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Báo Đấu thầu có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu theo quy định tại Thông tư này.

Khoản thu quy định được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống; Đăng tải thông tin về đấu thầu, thông tin về lựa chọn nhà đầu tư trên Báo Đấu thầu; Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác và chi đầu tư liên quan đến việc tổ chức quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và Báo Đấu thầu.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Báo Đấu thầu sử dụng các khoản thu quy định này theo cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Chênh lệch thu chi được hạch toán vào các quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ quy định.

Về trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu, bên mời quan tâm, nhà thầu, nhà đầu tư, dự thảo nêu rõ: Chủ đầu tư, bên mời thầu, bên mời quan tâm có trách nhiệm nộp chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu theo thời hạn quy định tại Thông tư này. Trường hợp hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà chủ đầu tư, bên mời thầu, bên mời quan tâm không thanh toán chi phí thì sẽ không thực hiện được việc đăng tải thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách ngắn (đối với đấu thầu hạn chế) trên Hệ thống đối với các gói thầu tiếp theo cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-chi-phi-cong-khai-thong-tin-tren-bao-dau-thau-102231222093937639.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.1 27 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.39060 sec| 644.875 kb