Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề xuất kinh phí xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về giá

Đề xuất kinh phí xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về giá
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá.

Đề xuất kinh phí xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về giá

Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu về giá

Theo dự thảo, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá bao gồm: Kinh phí đầu tư được ngân sách nhà nước cấp; Nguồn kinh phí khác (nếu có).

Kinh phí đầu tư, xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá thuộc cấp nào do cấp đó bảo đảm. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá và có trách nhiệm lập dự toán ngân sách phục vụ cho việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính; Kinh phí đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương được bố trí trong dự ngân sách nhà nước của địa phương.

Kinh phí duy trì, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá

Nguồn kinh phí duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá bao gồm: Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả nguồn bổ sung trong năm); Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ hợp pháp khác (nếu có); Các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn tài chính hợp pháp và nguồn thu khác phát sinh theo thực tế được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, cơ quan, tổ chức được giao duy trì, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về giá có trách nhiệm lập dự toán ngân sách phục vụ cho việc duy trì, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hằng năm của mình bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-kinh-phi-xay-dung-van-hanh-co-so-du-lieu-ve-gia-102240118104044899.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.1 27 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.36713 sec| 636.047 kb