Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề xuất mới về nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Đề xuất mới về nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

Đề xuất mới về nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chế độ thống kê cấp quốc gia được ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/4/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo quốc gia dựa trên căn cứ Luật Thống kê, Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia ban hành theo Nghị định số 60/2018/NĐ-CP áp dụng cho 21 bộ, ngành bao gồm 114 biểu, đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê có sự thay đổi (Luật Thống kê sửa đổi, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP) và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 60/2018/NĐ-CP cần phải được thay thế cho phù hợp với thực tiễn.

Một số thay đổi của dự thảo so với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP
So với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP, dự thảo Nghị định có một số nội dung mới sau đây:

Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung quy định thu thập thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP.

Về nội dung chế độ báo cáo thống kê: Bổ sung quy định về mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng thực hiện báo cáo thống kê và biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê.

Về đơn vị báo cáo: So với Nghị định số 60/2018/NĐ-CP, số đơn vị báo cáo tăng từ 21 bộ, ngành lên 23 bộ, ngành (bổ sung Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Về số chỉ tiêu thống kê thu thập: Tăng từ 82 chỉ tiêu thống kê lên 109 chỉ tiêu thống kê.

Về số lượng biểu báo cáo thống kê: Theo dự thảo, số lượng biểu tăng từ 114 biểu lên thành 145 biểu, cụ thể như sau:

(1) Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện báo cáo 09 biểu: Tăng 02 biểu.

(2) Bộ Khoa học và thực hiện báo cáo 06 biểu: Số lượng biểu không thay đổi.

(3) Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện báo cáo 06 biểu: Tăng 04 biểu.

(4) Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện báo cáo 12 biểu: Tăng 03 biểu.

(5) Bộ Y tế thực hiện báo cáo 05 biểu: Tăng 01 biểu.

(6) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện báo cáo 05 biểu: Số lượng biểu không thay đổi.

(7) Bộ Nội vụ thực hiện báo cáo 05 biểu: Tăng 02 biểu.

(8) Văn phòng Quốc hội thực hiện báo cáo 01 biểu: Giảm 01 biểu.

(9) Bộ Tư pháp thực hiện báo cáo 07 biểu: Tăng 01 biểu.

(10) Bộ Công an thực hiện báo cáo 05 biểu: Tăng 02 biểu.

(11) Bộ Quốc phòng thực hiện báo cáo 05 biểu: Không thay đổi.

(12) Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện báo cáo 02 biểu: Giảm 01 biểu.

(13) Tòa án nhân dân tối cao thực hiện báo cáo 03 biểu: Tăng 01 biểu.

(14) Ban tổ chức Trung ương Đảng thực hiện báo cáo 02 biểu: Tăng 01 biểu.

(15) Bộ Tài chính thực hiện báo cáo 26 biểu: Giảm 02 biểu.

(16) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện báo cáo 09 biểu: Tăng 01 biểu.

(17) Bảo hiểm Việt Nam thực hiện báo cáo 06 biểu: Không thay đổi.

(18) Bộ Giao thông vận tải thực hiện báo cáo 08 biểu: Tăng 05 biểu.

(19) Bộ Công Thương thực hiện báo cáo 05 biểu: Tăng 01 biểu.

(20) Bộ Xây dựng thực hiện báo cáo 05 biểu: Tăng 03 biểu.

(21) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện báo cáo 07 biểu: Tăng 01 biểu.

(22) Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện báo cáo 01 biểu: Tăng 01 biểu.

(23) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện báo cáo 02 biểu: Tăng 02 biểu.

(24) Bộ, ngành sử dụng vốn đầu tư công thực hiện báo cáo 03 biểu: Tăng 03 biểu.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-moi-ve-noi-dung-che-do-bao-cao-thong-ke-cap-quoc-gia-102240118142355932.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 11 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.36518 sec| 648.078 kb