Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Giấy chứng nhận kiểm định ô tô bị mất, hỏng xử lý thế nào?

Giấy chứng nhận kiểm định ô tô bị mất, hỏng xử lý thế nào?
Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định mới về xử lý các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, rách hoặc có sự sai khác về thông tin.

Giấy chứng nhận kiểm định ô tô bị mất, hỏng xử lý thế nào?
Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định mới về xử lý các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, rách hoặc có sự sai khác về thông tin

Theo quy định khoản 5 Điều 9 của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT) hiện hành: Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị mất, hư hỏng thì chủ xe phải đưa xe đi kiểm định lại để cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định, trừ các trường hợp sau:

1- Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu hoặc Tem kiểm định lần đầu của xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định bị mất thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kiểm định lần đầu, Tem kiểm định lần đầu, chủ sở hữu phương tiện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật đến các đơn vị đăng kiểm khai báo theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để được in lại 01 lần duy nhất Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định (Chủ xe không phải mang xe đến đơn vị đăng kiểm).

2- Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu bị hư hỏng, có sự sai lệch so với thông tin của xe thì chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đã được cấp đến đơn vị đăng kiểm và khai báo theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để đơn vị đăng kiểm rà soát, kiểm tra thông tin và để được in lại Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định (Chủ xe không phải mang xe đến đơn vị đăng kiểm).

Mất Giấy chứng nhận kiểm định phải báo đơn vị đăng kiểm, trình báo công an

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải đề xuất xử lý các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, rách hoặc có sự sai khác về thông tin như sau:

Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới bị mất. Chủ sở hữu phương tiện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật phải gửi thông báo bằng văn bản cho đơn vị đăng kiểm, trình báo và có xác nhận của cơ quan công an nơi mất giấy tờ, thực hiện thông báo tìm kiếm trên phương tiện thông tin đại chúng. Khi nhận được văn bản thông báo, đơn vị đăng kiểm thực hiện nhập thông tin về việc mất giấy tờ lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới. Sau 30 ngày kể từ ngày đơn vị đăng kiểm nhận được văn bản thông báo, nếu không tìm được giấy tờ đã mất thì chủ xe khai báo theo mẫu quy định kèm theo các giấy tờ liên quan cùng các bằng chứng đã thông báo tìm kiếm, giấy xác nhận của cơ quan công an và đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định để được cấp mới Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (chủ xe phải nộp giá dịch vụ kiểm định theo quy định).

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới bị hư hỏng, chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị hư hỏng đến đơn vị đăng kiểm và khai báo theo mẫu và đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định để được cấp mới Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (chủ xe phải nộp giá dịch vụ kiểm định theo quy định).

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có sự sai khác so với thông tin của xe, thì chủ xe mang Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định đến đơn vị đăng kiểm và khai báo theo mẫu, nếu sự sai khác này do đơn vị đăng kiểm in sai thì thực hiện in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trong 01 ngày làm việc kể từ ngày khai báo (chủ xe không phải nộp giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định).

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có sự sai khác thông tin biển số xe so với chứng nhận đăng ký xe, nếu chủ xe có nhu cầu cấp đổi lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định thì phải đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định lại để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo biển số mới (chủ xe phải nộp các khoản giá, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật).

Trường hợp phương tiện xin lưu hành trở lại khi Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã bị hỏng, rách, chủ xe khai báo theo mẫu quy định kèm theo các giấy tờ liên quan và đưa xe đến đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm định để được cấp mới Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (chủ xe phải nộp giá dịch vụ kiểm định theo quy định).

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị mất do phương tiện bị tai nạn có xác nhận của cơ quan công an, sau khi phương tiện đã khắc phục sửa chữa xong thì được thực hiện kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định (chủ xe phải nộp các khoản giá, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật).

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề xuất trên nhằm quy định cụ thể đối đối với từng trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị mất, hư hỏng, có sự sai khác về thông tin để phù hợp với thực tế và hạn chế việc chủ phương tiện lợi dụng chính sách nhằm sử dụng đồng thời Giấy chứng nhận kiểm định cấp mới và Giấy chứng nhận đã khai báo mất.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/giay-chung-nhan-kiem-dinh-o-to-bi-mat-hong-xu-ly-the-nao-102240327155530677.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 9 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.37982 sec| 648.141 kb