Quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL

Quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BVHTTDL quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định về chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ VHTTDL
Hệ thống của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: https://baocao.bvhttdl.gov.vn

Thông tư này không điều chỉnh: a) Chế độ báo cáo thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật về thống kê; b) Chế độ báo cáo trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; c) Chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư quy định, các chế độ báo cáo định kỳ sau:

1. Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch (hoặc Báo cáo công tác) tháng, quý, 6 tháng, năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng liền kề, quý liền kề, 6 tháng cuối năm, năm liền kề.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa" năm.

3. Báo cáo về công tác gia đình năm.

4. Báo cáo về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan năm.

5. Báo cáo định kỳ khác quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Chức năng Hệ thống thông tin báo cáo

Hệ thống báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có các chức năng đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, được vận hành, khai thác, duy trì hoạt động tại địa chỉ: https://baocao.bvhttdl.gov.vn, gồm các nhóm chức năng chính như sau: 

- Quản lý báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Quản lý báo cáo của các cơ quan, tổ chức gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Các phân hệ phần mềm báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng.

Mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp 1 tài khoản quản trị riêng

Thông tư cũng quy định, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Hệ thống được cấp 01 tài khoản quản trị riêng để truy cập, sử dụng, phù hợp với vai trò của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng Hệ thống.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận tài khoản được cấp dùng để mở kỳ báo cáo; tiếp nhận, tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-va-quan-ly-su-dung-he-thong-thong-tin-bao-cao-cua-bo-vhttdl-102221215144628973.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.5 5 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.34058 sec| 1811.922 kb