Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Sửa đổi luật để phù hợp với các cam kết trong FTA

Sửa đổi luật để phù hợp với các cam kết trong FTA
Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật để hội nhập hơn với quốc tế và khu vực.

Sửa đổi luật để phù hợp với các cam kết trong FTA

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trải qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng thực tiễn khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thi hành các cam kết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết.

Có thể thấy quy định tại Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hiện nay chưa đáp ứng hoàn toàn với yêu cầu hội nhập quốc tế khi mà Việt Nam đã ký kết, tham gia các FTA thế hệ mới với các cam kết mở hơn cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia sâu vào hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời, phải tuân thủ các yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về tính công khai, minh bạch liên quan đến hoạt động xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp trong quá trình thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại quốc tế, khu vực.

Để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, trước yêu cầu mới của thực tiễn, hội nhập quốc tế và nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra, theo Bộ Khoa học và cần thiết phải xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên cơ sở phát huy ưu điểm và khắc phục các hạn chế.

Từ đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

Dựa theo đề cương chi tiết luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Thì Sửa đổi bổ sung tại những điều 3, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 29, 30, 32, 33, 43a, 43b, 43c, 50, 51, 52a, 52b, 54, 56a, 60. Và thay thế từ "chứng nhận" tại điều 50 và bãi bỏ điểm b khoản 3 điều 11.

Cụ thể là sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời thúc đẩy, khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Bổ sung quy định về minh bạch hóa phù hợp với các cam kết trong FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, là thành viên.

Bổ sung quy định về cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia phù hợp với các cam kết trong FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết, là thành viên.

Bổ sung quy định về hạ tầng chất lượng quốc gia phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hiện trong tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Bộ khoa học và công nghệ, dự kiến trình quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2024.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.1 7 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.49944 sec| 1809.578 kb