Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Sửa quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sửa quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Sửa quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL).

Tuy vậy, năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của các đơn vị SNCL đặc biệt là đối với lĩnh vực y tế và lĩnh vực đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, do đó việc đánh giá tình hình thực hiện phương án tự chủ của giai đoạn trước nhằm mục tiêu đề xuất phương án tự chủ cho giai đoạn tiếp theo sẽ không đảm bảo được tính đầy đủ khách quan, từ đó, ảnh hưởng đến việc xác định mức độ tự chủ của các đơn vị trong thời kỳ ổn định tiếp theo.

Do vậy, việc nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP là cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo Nghị định được xây dựng và ban hành nhằm mục đích cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động của đơn vị SNCL, trọng tâm là cơ chế tự chủ tài chính; tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định được ban hành sẽ khắc phục một số tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thời gian qua; tạo tiền đề thúc đẩy quá trình đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị SNCL, qua đó nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị SNCL và tăng cường quản lý NSNN theo kết quả đầu ra thông qua giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN.

Những điểm mới sửa đổi, bổ sung

Dự thảo sửa đổi quy định về nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công nhóm 1, nhóm 2 để đảm bảo bao quát các trường hợp đơn vị nhóm 2 vẫn được giao kinh phí thực hiện các chương trình, dự án.

Bên cạnh đó, sửa đổi quy định về trích lập Quỹ bổ sung thu nhập của đơn vị nhóm 2. Lý do là: Hiện nay theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, các đơn vị nhóm 2 thực hiện trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản đóng góp. Quy định này không có sự khác biệt so với mức trích của đơn vị nhóm 3. Theo đó, tiếp thu ý kiến tham gia của các địa phương, để khuyến khích đơn vị nhóm 3 chuyển đổi mức độ tự chủ lên nhóm 2; đồng thời, đảm bảo ổn định mức chi trả thu nhập tăng thêm của đơn vị đã thực hiện trong năm 2021 trở về trước, cần thiết sửa lại quy định về mức chi trả thu nhập của đơn vị nhóm 2 tối đa không quá 03 lần.

Dự thảo cũng bổ sung điểm d khoản 1 Điều 15 về nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công nhóm 3 để đảm bảo bao quát các trường hợp đơn vị nhóm 3 vẫn được giao kinh phí thực hiện các chương trình, dự án.

Bổ sung quy định về nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công nhóm 4 (nguồn thu phí được để lại đơn vị sự nghiệp công để chi theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí) để phù hợp với thực tế một số đơn vị nhóm 4 vẫn có nguồn thu này.

Bổ sung quy định về chi thường xuyên giao tự chủ của đơn vị sự nghiệp công nhóm 4 như quy định đối với các đơn vị nhóm 1, 2, 3 cho phù hợp với thực tế.

Sửa đổi, bổ sung quy định về "Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị SNCL" như sau: Sau mỗi thời kỳ ổn định (5 năm), các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị nhóm 3 theo lộ trình hằng năm, thực hiện giảm tối thiểu 2% chi hỗ trợ trực tiếp từ NSNN đối với phần kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/sua-quy-dinh-ve-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-102220907141418743.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.5 25 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.34727 sec| 1825.938 kb