Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Bổ sung nội dung, mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ xa

Bổ sung nội dung, mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ xa
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bổ sung nội dung, mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ xa
Dự thảo đề xuất bổ sung nội dung, mức chi liên quan đến bồi dưỡng theo loại hình từ xa.

Thực tế trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều bộ, ngành, địa phương đã triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo loại hình từ xa (học trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến). Trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung một số nội dung chi sau:

"Bổ sung vào điểm a khoản 3 Điều 4: Các chi phí phát sinh trong trường hợp đào tạo, bồi dưỡng từ xa gồm:

Chi mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng từ xa (phần mềm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; bài giảng, phần mềm mô phỏng, hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ giảng dạy từ xa; chi phí đường truyền, chi phí phục vụ trực tiếp lớp học ảo…);

Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến.

Về mức chi: Dự thảo đề xuất mức chi trên cơ sở tham khảo quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông, cụ thể:

"Bổ sung vào điểm i khoản 2 Điều 5 như sau:

Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì căn cứ sự cần thiết quyết định việc mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp quản lý; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hoá đơn, các quy định về chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Đối với kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo hướng dẫn tương tự như khoản 2 Điều 3 Thông tư số 95/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025". Cụ thể:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (nếu có) theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, nguồn thu hoạt động sự nghiệp, nguồn thu khác (nếu có) và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, kinh phí do đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn tài chính của đơn vị; từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có) phù hợp với quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Báo Chính phủ

Link gốc: https://baochinhphu.vn/bo-sung-noi-dung-muc-chi-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-vien-chuc-tu-xa-10222062014124298.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.4 13 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.35451 sec| 1822.578 kb