Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề xuất 3 hạng viên chức lý lịch tư pháp

Đề xuất 3 hạng viên chức lý lịch tư pháp
Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức lý lịch tư pháp.

Đề xuất 3 hạng viên chức lý lịch tư pháp

Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng đối với viên chức chuyên ngành trong lĩnh vực lý lịch tư pháp làm việc tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp.

Viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp được phân hạng và có mã số tương ứng như sau:

1. Lý lịch tư pháp hạng I - Mã số: V01.01.01

2. Lý lịch tư pháp hạng II - Mã số: V01.01.02

3. Lý lịch tư pháp hạng III - Mã số: V01.01.03

Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Lý lịch tư pháp hạng I

Dự thảo quy định nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Lý lịch tư pháp hạng I – Mã số: V01.01.01 như sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp; 

b) Chủ trì xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, dự án chiến lược của lĩnh vực lý lịch tư pháp trong phạm vi toàn quốc; chủ trì tham mưu, tổng hợp, xây dựng quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp; 

c) Chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý lý lịch tư pháp; 

d) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện văn bản, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch về quản lý chuyên môn nghiệp vụ về lý lịch tư pháp; 

đ) Chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ nhằm phát hiện khó khăn và đề xuất giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lý lịch tư pháp; 

e) Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực lý lịch tư pháp; 

g) Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, lĩnh vực lý lịch tư pháp; 

h) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ lý lịch tư pháp; 

i) Phối hợp góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình và văn bản, công việc khác về lý lịch tư pháp hoặc các văn bản khác khi được phân công; 

k) Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Lý lịch tư pháp hạng II

Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Lý lịch tư pháp hạng II - Mã số: V01.01.02 như sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp; 

b) Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện văn bản, chương trình, kế hoạch về lý lịch tư pháp; 

c) Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lý lịch tư pháp; tổ chức biên tập hoặc tham gia biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp; 

d) Tổ chức hoặc tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng về lý lịch tư pháp; 

đ) Phối hợp góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình và văn bản, công việc khác về lý lịch tư pháp hoặc các văn bản khác khi được phân công; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Lý lịch tư pháp hạng III

Dự thảo đề xuất nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Lý lịch tư pháp hạng III - Mã số: V01.01.03 như sau: 

a) Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về lý lịch tư pháp; 

b) Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện văn bản, chương trình, kế hoạch về lý lịch tư pháp; 

c) Tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; biên tập hoặc biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp; 

d) Tham gia góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chương trình và văn bản, công việc khác về lý lịch tư pháp hoặc các văn bản khác khi được phân công; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-3-hang-vien-chuc-ly-lich-tu-phap-10224040314240987.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.8 11 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.38905 sec| 647.766 kb