Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Đề xuất quy định về quản lý, cấp thẻ thanh tra chuyên ngành Công Thương

Đề xuất quy định về quản lý, cấp thẻ thanh tra chuyên ngành Công Thương
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cấp thẻ Thanh tra và một số nội dung về thanh tra chuyên ngành Công Thương.

Đề xuất quy định về quản lý, cấp thẻ thanh tra chuyên ngành Công Thương
Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chỉ được sử dụng Thẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Công Thương; các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương; Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Công Thương; người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Công Thương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Theo dự thảo, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật Thanh tra và Điều 25 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP.

Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Công Thương có đủ điều kiện cấp hoặc Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên do Trường cán bộ thanh tra cấp.

Còn thời gian công tác theo quy định ít nhất 12 tháng.

Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương

Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công Thương (sau đây gọi là Thẻ) do Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp cho người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Kinh phí làm Thẻ được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Bộ Công Thương. Thời hạn sử dụng Thẻ không quá 05 năm kể từ ngày cấp.

Về hình thức cấp Thẻ, dự thảo quy định cấp mới Thẻ khi công chức đủ điều kiện và được thủ trưởng cơ quan phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Cấp lại Thẻ trong các trường hợp: Thẻ hết thời hạn sử dụng; Thẻ bị mất do nguyên nhân khách quan, Thẻ bị hỏng, do thay đổi số Thẻ, tên cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có sự thay đổi hoặc khi có quy định mới của cấp có thẩm quyền thì Thẻ được cấp lại có thời hạn sử dụng và mã số Thẻ như Thẻ đã được cấp trước đó.

Không sử dụng Thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn Thẻ để sử dụng

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chỉ được sử dụng Thẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Không sử dụng Thẻ vào mục đích cá nhân, sử dụng Thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn Thẻ để sử dụng. Trường hợp công chức sử dụng Thẻ trái quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành phải có Thẻ trong quá trình tiến hành thanh tra.

Tạm đình chỉ sử dụng Thẻ khi có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra

Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ban hành Quyết định tạm đình chỉ sử dụng Thẻ đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc quyền quản lý và về Bộ Công Thương một trong các trường hợp:

a) Có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật mà chưa có quyết định xử lý;

b) Đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật;

c) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách trở lên;

d) Bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam.

Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh người được cấp Thẻ không vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ hoặc hết thời hạn xử lý kỷ luật, Thủ trưởng cơ quan ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ sử dụng Thẻ.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-quy-dinh-ve-quan-ly-cap-the-thanh-tra-chuyen-nganh-cong-thuong-102240403151329421.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.38153 sec| 648.094 kb