Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14
Từ nay đến cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai tư vấn pháp luật một cách có hiệu quả cho người dân.

Ngày 26/8, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”.

Tham dự hội nghị có các Luật gia là ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Hội; Chủ tịch Hội Luật gia các huyện, thành phố và đông đảo hội viên tham dự. Luật gia Bùi Thành Lê, ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai chỉ thị.

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14
Luật gia Bùi Thành Lê, ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị đã nghe Luật gia Bùi Thành Lê phổ biến nội dung Chỉ thị 14-CT/TW. Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam: tổ chức chính trị - – nghề nghiệp hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia ngày càng vững mạnh về tổ chức; chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động…

Bộ Chính trị cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật…

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14
Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần nghiên cứu, tiếp thu kỹ lưỡng Chỉ thị số 14-CT/TW, tổ chức quán triệt Chỉ thị tại các Huyện hội, Chi hội cơ sở, chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, kết quả thực hiện lên Tỉnh Hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị từ nay Hội, Chi huyện hội cần quan tâm phát triển hội viên. Các Chi huyện hội, Trung tâm pháp luật thuộc Hội và các Hội viên tăng cường hơn nữa góp ý sửa đổi xây dựng pháp luật khi có văn bản yêu cầu, góp ý vào Luật Đất đai (sửa đổi).

Từ nay đến cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai tư vấn pháp luật một cách có hiệu quả cho người dân, ở các xã trong huyện Lương Sơn và vùng ven thành phố Hòa Bình.

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.4 7 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.45222 sec| 1812.992 kb