Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII
Đảng ủy CQTƯ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

Chiều ngày 9/12, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng và Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, phổ biến quán triệt những quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tổ chức đảng và đảng viên.

Tham dự Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Phương – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia giới thiệu tóm lược một số nội dung chính của Nghị quyết số 28-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp đó, GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên tổ biên tập Đề án Nhà nước pháp quyền đã giới thiệu những nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Theo GS.TS Phan Trung Lý, Nghị quyết số 27 đã nêu rõ những hạn chế, bất cập trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua và đề ra quan điểm, các mục tiêu cũng như giải pháp thực hiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong thời gian tới.

Trong đó, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045…

Trọng tâm là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật;

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước đi đôi với nâng cao năng lực thực thi; xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII
GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên tổ biên tập Đề án Nhà nước pháp quyền.

Nghị quyết 27 đã nêu ra những nhiệm và giải pháp, trong đó: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân;

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững;

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; thực hiện tốt thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp;

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả;

Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân;

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII
Đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh và đề nghị các đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XIII và Cơ quan Trung ương Hội sẽ xây dựng chương trình hành động đối với từng Nghị quyết này.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Đức Long gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS Phan Trung Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên tổ biên tập Đề án Nhà nước pháp quyền và mong muốn đồng chí tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam truyền đạt những thông tin mới, Nghị quyết mới đến cán bộ đảng viên của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian tới.

Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí Đảng viên

Chiều cùng ngày, Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tiến và đồng chí Nguyễn Thị Xuân.

Tại buổi lễ, Đồng chí Lê Thị Mai Phương – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý, thay mặt Đảng ủy cơ quan Hội Luật gia đọc Quyết định và nêu quá trình công tác qua các thời kỳ của 2 đồng chí được lên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền trao quyết định và huy hiệu cho các đảng viên, đồng chí Trần Đức Long và đồng chí Lê Thị Mai Phương tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng (Ảnh: Hữu Thắng).

Đồng chí Lê Thị Mai Phương cho biết, trong quá trình công tác 2 đồng chí Đảng viên, trải qua 40 năm công tác qua các thời kỳ các đồng chí không ngừng phấn đấu, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và nhận được nhiều giấy khen, Bằng khen của các cơ quan đơn vị.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ 6, khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được nhận Huy hiệu Đảng (Ảnh: Hữu Thắng).

Thay mặt các Đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tiến bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu Đảng: “Tôi thật vinh dự những người được Đảng trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng – một phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng với các đảng viên đã có nhiều cống hiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Riêng với bản thân tôi, đây là một điều rất đặc biệt đánh dấu quá trình 40 năm theo Đảng và giữ vững niềm tin đối với Đảng. Chúng tôi quyết tâm giữ trọn niềm tin theo Đảng bằng sức lực, trí tuệ còn lại của mình, phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó…”

Hoàng Bích

Ảnh: Hữu Thắng

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.1 23 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.37082 sec| 1856.141 kb