Trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố

Trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố
Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố
Phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo đó, mục đích nhằm bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng từ trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Công tác phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc: Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Được thực hiện thường xuyên, bảo đảm nắm bắt kịp thời thông tin góp phần phối hợp giải quyết vụ án đúng pháp luật. Bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi ngành.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm: Thu thập, tiết lộ trái phép thông tin về tình hình, kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng để thu thập, cung cấp trái phép thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Sử dụng thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố vào mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Dự thảo quy định cụ thể thông tin công khai, thông tin bí mật trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

Theo đó, thông tin công khai: Là những thông tin liên quan đến quá trình điều tra truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác: Là những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật công tác liên quan quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Phạm vi trao đổi thông tin

Dự thảo cũng quy định rõ phạm vi trao đổi thông tin. Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, các thông tin trao đổi gồm: Thẩm quyền điều tra vụ án ; nhập tách vụ án hình sự; những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự; việc chứng minh dòng tiền; vật chứng; giám định, định giá tài sản; việc áp dụng chính sách hình sự; việc áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn; tương trợ tư pháp về hình sự; đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra ; tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can; kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ đồ vật, tài liệu; việc áp dụng các biện pháp xử lý vật chứng và những thông tin khác trong giai đoạn điều tra mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

Trong giai đoạn truy tố: Nhập, tách vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố; Quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền; Quyết định truy tố; Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; việc áp dụng chính sách hình sự; đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can; tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can; phục hồi vụ án và những thông tin khác trong giai đoạn truy tố mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

Trong giai đoạn xét xử: Yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ, chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử; việc áp dụng chính sách hình sự; tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án và những thông tin khác trong giai đoạn xét xử mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

Ngoài ra, dự thảo quy định hình thức phối hợp như sau: 

Trao đổi trực tiếp: Tổ chức họp liên ngành theo các cấp độ chuyên viên hoặc lãnh đạo liên ngành, thành lập tổ, đoàn công tác liên ngành để hướng dẫn hoặc các hình thức phối hợp trực tiếp khác phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

Trao đổi gián tiếp: Trao đổi cung cấp thông tin qua văn bản, phương tiện liên lạc điện tử và các hình thức phối hợp gián tiếp khác.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ Công an.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/trao-doi-thong-tin-trong-dieu-tra-truy-to-xet-xu-toi-pham-rua-tien-tai-tro-khung-bo-102221219104437237.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.4 17 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.35711 sec| 1828.336 kb