Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Ủy ban Xã hội báo cáo một số vấn đề về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ủy ban Xã hội báo cáo một số vấn đề về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 sáng 21/19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Ủy ban Xã hội của Quốc hội báo cáo về dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Ủy ban Xã hội báo cáo một số vấn đề về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Ủy ban Xã hội về dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) - Ảnh: VGP/ĐH

Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 12 chương và 119 điều, nhiều hơn 13 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Về phạm vi điều chỉnh, dự luật nêu rõ: Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh; sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh và huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được bố cục lại cho rõ ràng, hợp lý, điều chỉnh vị trí các chương, đồng thời bổ sung, chỉnh lý tên một số chương, tách thêm mục.

Một số đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung 1 chương về tài chính trong khám bệnh, chữa bệnh và bổ sung 1 chương về Hội nghề nghiệp. Tiếp thu ý kiến đại biểu, Thường trực Ủy ban Xã hội sẽ phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa, bổ sung các nội dung này một cách phù hợp.

Về chính sách của Nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh (Điều 4), bà Nguyễn Thúy Anh cho hay, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được rà soát và bổ sung chính sách ưu tiên trong chăm sóc đối với một số đối tượng.

Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo Luật chưa quy định chính sách đặc thù cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người cao tuổi. Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Xã hội tiếp thu và sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Luật một cách phù hợp để thích ứng với tiến trình già hóa dân số ở Việt Nam.

Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 6), tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý tên và bổ sung hành vi cấm nhũng nhiễu, hành vi lợi dụng uy tín của cá nhân tại Điều 6.

Về chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề (Điều 19), trên cơ sở ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung chức danh "Tâm lý trị liệu" tại Điểm h, Khoản 1 Điều 19 và giữ quy định về cấp giấy phép hành nghề cho y sĩ và gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, lộ trình đào tạo y sĩ trình độ cao đẳng.

Ủy ban Xã hội báo cáo một số vấn đề về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được bố cục lại cho rõ ràng, hợp lý - Ảnh: VGP/ĐH

Về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề (Điều 22) và Hội đồng Y khoa quốc gia (Điều 23), tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo quy định việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sau khi thực hành và do Hội đồng Y khoa thực hiện; lộ trình thực hiện đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các chức danh hành nghề, đồng thời, dự thảo bổ sung 1 điều quy định về vị trí pháp lý, nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Liên quan đến quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề (Điều 28), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng giao thẩm quyền cấp, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề cho các cơ quan quản lý Nhà nước như quy định tại Điều 28.

Bà Nguyễn Thúy Anh cũng cho biết một số ý kiến băn khoăn việc giao cho Bộ Công an cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với đối tượng thuộc thẩm quyền và đề nghị tiếp tục giao Bộ trưởng Bộ Y tế như hiện hành vì nếu giao Bộ Công an thì cần quy định lộ trình. 

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật chưa thể hiện được việc huy động các tổ chức - nghề nghiệp, các hội chuyên môn như định hướng tại Nghị quyết 20-NQ/TW.

Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng các ý kiến góp ý này là xác đáng và sẽ tiếp tục cùng cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu phương án tiếp thu.

Về cấp cứu (Điều 58), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định 2 hình thức tổ chức cấp cứu, đó là: Cấp cứu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung 1 khoản quy định về hoạt động và hệ thống cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng cần tiếp tục nghiên cứu quy định tại dự thảo Luật điều kiện hoạt động, điều kiện bảo đảm khi tổ chức và thành lập cơ sở cấp cứu ngoài cơ sở khám bệnh chữa bệnh; nguyên tắc, tiêu chí tổ chức hệ thống cấp cứu, cơ chế thanh toán, nguồn kinh phí chi trả cho hình thức vận chuyển cấp cứu trong trường hợp tai nạn, thiên tai, thảm họa.

Về hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 101), dự thảo Luật quy định phân cấp hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (không bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân) thành 03 cấp chuyên môn kỹ thuật: cấp ban đầu, cấp 2 và cấp 3, quy định tại Điều 101 của dự thảo Luật.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, có 3 loại ý kiến khác nhau: Loại ý kiến thứ nhất nhất trí với quy định của dự thảo Luật. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, quy định không khả thi do chưa rõ cơ cấu, khung năng lực, tiêu chí cụ thể từng cấp. Loại ý kiến thứ ba đề nghị giữ như quy định hiện hành.

Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng rằng việc quy định phân cấp hệ thống y tế thành 3 cấp chuyên môn kỹ thuật nhằm thể chế hóa Nghị quyết 19-NQ/TW và 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuy nhiên, nếu quy định khái quát như dự thảo Luật sẽ rất khó trong triển khai thực hiện.

Do đó, Thường trực Ủy ban Xã hội sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, thể hiện nội dung này một cách phù hợp và bổ sung quy định lộ trình thay đổi phân tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh cụ thể, bảo đảm có kế thừa, tránh xáo trộn và lãng phí nguồn lực.

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, ngoài các vấn đề lớn nêu trên, Thường trực Ủy ban Xã hội đã phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý tại hơn 50 điều khác của dự thảo Luật với 22 nhóm nội dung...

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/uy-ban-xa-hoi-bao-cao-mot-so-van-de-ve-du-thao-luat-kham-benh-chua-benh-sua-doi-102220921104730674.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

4.7 11 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.40085 sec| 1842.172 kb