Phapluatnet - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng với giáo viên

Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng với giáo viên
Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc ký hợp đồng lao động với vị trí việc làm là giáo viên các trường công lập (giáo viên là viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc).

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành công văn 5075/BNV-TCBC về việc triển khai thực hiện nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ.

Theo đó, căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế, gồm:

- Còn số lượng người làm việc chưa sử dụng so với số được cơ quan có thẩm quyền giao và không vượt định mức quy định hiện hành.

- Kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về ký hợp đồng lao động, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập căn cứ vào nội dung nêu tại điểm a nêu trên và xác định rõ thời điểm của số giáo viên, viên chức y tế sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu theo chế độ trong năm mà chưa kịp tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) theo đúng phân cấp quản lý của bộ, ngành, địa phương và quy định của pháp luật về hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế để kịp thời thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 2 buổi trong ngày).

Các đơn vị sự nghiệp sử dụng từ dự toán chi của đơn vị sự nghiệp, nguồn thu từ hoạt động của đơn vị (phí được để lại theo quy định, thu dịch vụ,...) để chi trả chế độ cho số lao động hợp đồng này và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sau khi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương đã tuyển dụng thay thế đối với số giáo viên, viên chức y tế nêu trên.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của bộ, ngành, địa phương căn cứ kế hoạch tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập đã được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức phê duyệt, thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên, viên chức y tế còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ tổng số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao và việc thực hiện giải pháp tại Khoản 2 Văn bản này, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập để bố trí đủ biên chế viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 2 buổi/ngày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - đặc biệt khó khăn.

Những người được ký hợp đồng lao động tại vị trí việc làm là giáo viên, viên chức y tế theo Nghị quyết số 102/NQ-CP là người có đủ năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế quy định.

Việc xác định tiền lương làm căn cứ ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các đối tượng này do đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng và cần bảo đảm tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

 

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0869655316

Email: truyenthongvaphapluatvn@gmail.com

4.1 13 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.30731 sec| 1808.836 kb