Diendanphapluat - Tin tức pháp luật 24h, thời sự mới nhất, nóng nhất

Thẩm quyền chi Quỹ phòng, chống thiên tai

Thẩm quyền chi Quỹ phòng, chống thiên tai
Nội dung chi “hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình” và các nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh tại Điều 16 thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP.

Điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định:

"b) Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, sách vở, phương tiện học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, tu sửa nhà kết hợp làm địa điểm sơ tán phòng tránh thiên tai; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai; tháo bỏ hạng mục, vật cản gây nguy cơ rủi ro thiên tai; hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt cho những đoạn tuyến giao thông đường bộ, đường sắt quan trọng trên địa bàn bị sụt trượt, sạt lở; hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình".

Ông Nguyễn Hưng (TPHCM) hỏi, đối với việc tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai nêu trên nếu không công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì có đúng quy định của pháp luật hay không?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thì Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Theo Khoản 19 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước 2015, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, đối với nội dung chi "hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng, chống thiên tai tối đa không quá 03 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư 01 công trình" và các nội dung chi của Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh tại Điều 16 thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP.

Các quy định liên quan đến việc thực hiện dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai được đầu tư, tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư công và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP.

Theo Báo Chính phủ

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/tham-quyen-chi-quy-phong-chong-thien-tai-10223122918513775.htm

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác

Đường dây nóng: 0878 443 344

3.8 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Logo PhapLuatNet Xác thực thông tin của bạn để gửi bình luận
Họ tên
Email
 
0.36686 sec| 644.203 kb